апсолутно

abso lutely
* * *
absolutely (adv)

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • апсолутно — (лат absolutus) 1. им фил првата, основната причина на сите појави, вечното и непроменливото (идеалистички Бог, духот, материјалистички материјата), 2. прил безусловно, неограничено, совршено …   Macedonian dictionary

 • апсолутизира — (лат absolutum) 1. прави нешто да биде апсолутно, 2. фил разбере/ разбира, сфати/сфаќа или претстави/ претставува нешто како апсолутно, во апсолутна смисла …   Macedonian dictionary

 • алтер его — (лат alter ego друг јас ) 1. лице што е овластено од некој друг да може апсолутно да работи од негово име, заменик, застапник, 2. човек сосем близок и сроден по мислењето и чувствата со некој друг, истомисленик, 3. човек во се ист како оној што… …   Macedonian dictionary

 • гностичари — (грч. gnosis, gnostes) мн. христијански филозофи од првите векови што се обидувале, со помошта на космогониските теории и ориенталната теологија, апсолутно да ја утврдат христијанската религија и да го постават христијанството како највисок… …   Macedonian dictionary

 • диспаратен — (лат. disparatus) 1. апсолутно нееднаков, различен од основата 2. разнороден …   Macedonian dictionary

 • дијапауза — (грч. dia, pausis) период на апсолутно мирување во животот на некое растение или на некој животински вид поради климатски или наследни фактори …   Macedonian dictionary

 • материјализам — (фр. materialisme) 1. фил. филозофски правец спротивен на идеализмот тргнува од тоа дека светот по својата природа е материјален дека материјата, природата, постои надвор од свеста и независно од свеста, дека материјата е примарна и претставува… …   Macedonian dictionary

 • омега — (грч. оmega) последна буква од грчкиот алфабет алфа и омега почеток и крај, се, апсолутно се …   Macedonian dictionary

 • реал — (шп. real) 1. стара шпанска сребрена и бакарна монета 2. сребрена монета во Бразил, Мексико и Португалија. (лат. realis) фил. кај Хербарт: елементарен фактор на стварноста, апсолутно едноставен, нематериален, неразорлив, непроменлив и… …   Macedonian dictionary

 • табула — (лат. tabula) 1. табла, плоча, штица 2. спис табула раза (лат. tabula rasa) а) избришана, истружена плоча, т. е. плоча на која ништо не е напишано изразот најчесто се употребува за да се означи дека човечката душа нема никакви вродени идеи,… …   Macedonian dictionary

 • тао — (кин.) кај кинескиот филозоф Лао Це: принцип на универзална законитост, космички ред, апсолутно битие, причина за сите промени, Бог, плот, разум, збор, смисла, логос …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.